Kadra

 

mgr Zuzanna Wichrzycka
właścicielka Anglojęzycznego Przedszkola Montessori "Bajtuś"

Wykształcenie:

mgr Monika Morgała
dyrektor Anglojęzycznego Przedszkola Montessori "Bajtuś"

Wykształcenie:

mgr Monika Krawieczek
nauczyciel mianowany, wicedyrektor Anglojęzycznego Przedszkola Montessori "Bajtuś"

Wykształcenie:     

mgr Bogusława Maruszczyk
pomoc nauczyciela, nauczyciel języka angielskiego i rytmiki 

Wykształcenie: 

mgr Sylwia Wawrzyńska
nauczycielka Wychowania Przedszkolnego w grupie dzieci 4-letnich

Wykształcenie:

Joanna Gorol
pomoc nauczyciela

Bożena Filec
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

Sonia Spandel
wychowawca w grupie dzieci 5 letnich

Wykształcenie:

mgr Magdalena Wawrzyniak
nauczycielka języka angielskiego

Wykształcenie:

Marzena Kosteczko
wychowawca w grupie dzieci 6-letnich

Wykształcenie:

Sylwia Konsek-Magiera
pomoc nauczyciela  

Wykształcenie:

Dorota Filec
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

W myśl zasady "Pomóż zrobić mi to samemu", w codziennej pracy z dziećmi zapewniamy im wygodne warunki do zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. W naszej placówce realizujemy również program nauczania przedszkolnego Odkryjmy Montessori raz jeszcze...", który wygrał konkurs na program wychowania przedszkolnego, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Możesz nam zaufać i powierzyć nam swoje dziecko!

czytaj więcej >>>

 

 

 

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori "Bajtuś" i Punkt Opieki Dziennej czynne są przez cały rok! W ramach czesnego oferujemy zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą, zajęcia korekcyjne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia rytmiczno-ruchowe, katechezę, elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia plastyczne oraz zajęcia z tańca współczesnego. Dzieci mają codzienny kontakt z językiem, podczas zajęć przygotowywanych przez naszego nauczyciela. Dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzone są w języku angielskim metodą English Naturally.   
czytaj więcej>>>

 

 

 

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim! Wszystkie organizowane zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe: dzieci 2-3 letnich, dzieci 4-letnich i dzieci 5-6 letnich.

czytaj więcej >>>