mgr Monika Morgała
dyrektor Punktu Przedszkolnego Montessori "BAJTUŚ" w Rybniku

Wykształcenie:

Kadra Punktu Przedszkolnego Montessori "BAJTUŚ":

mgr Monika Krawieczek
nauczyciel mianowany, wicedyrektor Punktu Przedszkolnego Montessori „Bajtuś” , wychowawca w grupie „Tygryski”.

Wykształcenie:

Izabela Przeliorz
pedagog specjalny grupa "Tygryski"

Wykształcenie:

Małgorzata Okońska
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

mgr Ewa Kania
wychowawca grupy Sówki

Wykształcenie:

Renata Kukawka
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

mgr Bogusława Maruszczyk 
nauczyciel języka angielskiego i rytmiki

Wykształcenie:

Kadra Punktu Opieki Dziennej:

Bernadeta Groborz

Wykształcenie:

Anna Babuszka

Wykształcenie:

Agnieszka Gołecka:

Wykształcenie:

W myśl zasady "Pomóż zrobić mi to samemu", w codziennej pracy z dziećmi zapewniamy im wygodne warunki do zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. W naszej placówce realizujemy również program nauczania przedszkolnego Odkryjmy Montessori raz jeszcze...", który wygrał konkurs na program wychowania przedszkolnego, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Możesz nam zaufać i powierzyć nam swoje dziecko!

czytaj więcej >>>

Zarówno Punkt Przedszkolny Montessori "Bajtuś", jak i Punkt Opieki Dziennej czynne są przez cały rok! W ramach czesnego oferujemy dzieciom zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą, zajęcia korekcyjne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia rytmiczno-ruchowe, katechezę, elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia plastyczne oraz zajęcia z tańca współczesnego prowadzone przez instruktorkę ze szkoły tańca. Dzieci mają codzienny kontakt z językiem, podczas zajęć przygotowywanych przez naszego nauczyciela. Dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzone są w języku angielskim metodą English Naturally.   czytaj więcej>>>

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim! Wszystkie organizowane zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe: dzieci 2-3 letnich, dzieci 4-letnich i dzieci 5-6 letnich.

czytaj więcej >>>