NIEPUBLICZNY ANGLOJĘZYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MONTESSORI "Bajtuś"

mgr Monika Morgała
dyrektor Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego "Bajtuś" Montessori w Żorach

Wykształcenie:

mgr Monika Krawieczek 
nauczyciel mianowany, wicedyrektor Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego Montessori "Bajtuś" 

Wykształcenie:      

GRUPA STARSZAKÓW:

Sylwia Wawrzyńska
wychowawca w grupie starszaków

Wykształcenie:

Dominika Kondraciuk
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

Joanna Klatka
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

GRUPA MALUCHÓW:

Martyna Mika
wychowawca w grupie maluchów

Wykształcenie:

Katarzyna Kołek
pomoc nauczyciela

Wykształcenie:

 

W myśl zasady "Pomóż zrobić mi to samemu", w codziennej pracy z dziećmi zapewniamy im wygodne warunki do zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. W naszej placówce realizujemy również program nauczania przedszkolnego Odkryjmy Montessori raz jeszcze...", który wygrał konkurs na program wychowania przedszkolnego, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Możesz nam zaufać i powierzyć nam swoje dziecko!

czytaj więcej >>>

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori "Bajtuś" i Punkt Opieki Dziennej czynne są przez cały rok! W ramach czesnego oferujemy zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą, zajęcia korekcyjne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia rytmiczno-ruchowe, katechezę, elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia plastyczne oraz zajęcia z tańca współczesnego. Dzieci mają codzienny kontakt z językiem, podczas zajęć przygotowywanych przez naszego nauczyciela. Dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzone są w języku angielskim metodą English Naturally.  
czytaj więcej>>>

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim! Wszystkie organizowane zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe: dzieci 2-3 letnich, dzieci 4-letnich i dzieci 5-6 letnich.

czytaj więcej >>>