O NAS

Naszą przygodę z pedagogiką Marii Montessori rozpoczęliśmy od Klubu Malucha Montessori, który otworzyliśmy we wrześniu 2006 roku. Było to miejsce zabawy i nauki dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Rok później nasz Klub przekształcił się w Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole „Bajtuś” Montessori z siedzibą w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22a. Przedszkole skierowało swoją ofertę edukacyjną do dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Jako przedszkole odnieśliśmy sukces, na który złożyły się radość uczęszczających do nas dzieci oraz zaufanie ich rodziców. W związku z tym w październiku 2011 roku otworzyliśmy filię naszego przedszkola tj. Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś, który swoją siedzibę ma w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 52. Pięć lat później zdecydowaliśmy się otworzyć pierwszą placówkę poza Rybnikiem. Wybór padł na Żory. I tak oto od lipca 2016 roku działa Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś w Żorach, z siedzibą przy ul. Ogrodowej 8. Z czasem w naszym Przedszkolu oraz Punktach Przedszkolnych uruchomione zostały Punkty Opieki Dziennej.

Program nauczania we wszystkich naszych placówkach opiera się na metodach pracy zgodnych z pedagogiką Marii Montessori. Realizujemy również program nauczania przedszkolnego "Odkryjmy Montessori raz jeszcze...", który wygrał konkurs na program wychowania przedszkolnego, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W myśl zasady "Pomóż zrobić mi to samemu", w codziennej pracy z dziećmi pragniemy zapewnić im wygodne warunki zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. Każda istota jest pewną indywidualnością, która posiada silną potrzebę rozwoju, dlatego na pierwszym planie stoi dziecko i jego wychowanie. Wychowawca jest u nas przewodnikiem i z szacunkiem obserwuje postępy i trudności dziecka.

Szczegółowa oferta naszego Przedszkola oraz Punktu Opieki dziennej znajduje się tutaj.

W myśl zasady "Pomóż zrobić mi to samemu", w codziennej pracy z dziećmi zapewniamy im wygodne warunki do zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori. W naszej placówce realizujemy również program nauczania przedszkolnego Odkryjmy Montessori raz jeszcze...", który wygrał konkurs na program wychowania przedszkolnego, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Możesz nam zaufać i powierzyć nam swoje dziecko!

czytaj więcej >>>

Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori "Bajtuś" i Punkt Opieki Dziennej czynne są przez cały rok! W ramach czesnego oferujemy zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z logopedą, zajęcia korekcyjne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia rytmiczno-ruchowe, katechezę, elementy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia plastyczne oraz zajęcia z tańca współczesnego. Dzieci mają codzienny kontakt z językiem, podczas zajęć przygotowywanych przez naszego nauczyciela. Dwa razy w tygodniu zajęcia prowadzone są w języku angielskim metodą English Naturally.  
czytaj więcej>>>

W naszym przedszkolu zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim! Wszystkie organizowane zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe: dzieci 2-3 letnich, dzieci 4-letnich i dzieci 5-6 letnich.

czytaj więcej >>>