JUŻ WKRÓTCE OTWARCIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA TERAPEUTYCZNEGO!

Od kilku lat pracujemy w naszych przedszkolach z dziećmi ze zróżnicowanymi niepełnosprawnościami w tym: z autyzmem i zespołem Aspergera, zespołem Downa, zespołem FRAX, afazją, niedosłuchem czy niedowidzeniem a także z różnego rodzaju sprzężeniami niepełnosprawności. Zauważyliśmy, że im wcześniej i intensywniej rozpocznie się pracę, z dziećmi o specjalnych potrzebach, tym lepsze efekty możemy uzyskać.

Dlatego od października 2017 roku otwieramy nowe skrzydło z oddziałami terapeutycznymi w przedszkolu przy ul. Ogrodowskiego 22a w Rybniku. Tutaj szczególny nacisk kładziony jest na intensywną, indywidualną pracę terapeutyczną w grupach maksymalnie 6 osobowych. Sale, dziennego pobytu i terapeutyczne, a także pomoce dostosowane są do możliwości i potrzeb dzieci. Bogate zaplecze materiału montessori, pozwala na indywidualizację procesów poznawczych i ogólnorozwojowych każdego dziecka.

Tak zorganizowane otoczenie i stała obecność terapeutów pozwala na indywidualne podejście do każdego z dzieci, kształtowanie konkretnych zachowań dziecka, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i natychmiastowe reagowanie na aktualne potrzeby wychowanka. Naszym priorytetem jest przygotowanie dziecka do jak najlepszego funkcjonowania w grupie integracyjnej czy ogólnodostępnej, jak i przygotowanie go do kolejnego etapu edukacji.

Współpraca z Rodzicami jest sprawa kluczową dla osiągnięcia sukcesu, dlatego zależy nam na pełnym uczestnictwie dorosłych w podejmowanych terapiach. Nasi terapeuci zawsze znajdą czas na konsultacje i omówienie kolejnego kroku w terapii. Planujemy organizację warsztatów czy szkoleń nie tylko dla terapeutów i nauczycieli ale również dla Rodziców. Naszymi wychowankami zajmują się również doświadczeni terapeuci i specjaliści z Centrum Intensywnej Rehabilitacji i Terapii SZANSA.

W naszych placówkach program opiera się na metodach pracy zgodnych z pedagogiką Marii Montessori, realizujemy również program nauczania przedszkolnego "Odkryjmy Montessori raz jeszcze...", który wygrał konkurs na program wychowania przedszkolnego, ogłoszony przez MEN.

W myśl zasady "Pomóż zrobić mi to samemu" pragniemy zapewnić dzieciom wygodne warunki zabawy, zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności poprzez odkrywanie i eksperymentowanie zgodnie z pedagogiką Montessori.

Każda istota jest pewną indywidualnością, która posiada silną potrzebę rozwoju, dlatego na pierwszym planie stoi dziecko i jego wychowanie. Wychowawca jest u nas przewodnikiem i z szacunkiem obserwuje postępy i trudności dziecka.

Bliższe informacje na temat Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w Rybniku "Bajtuś" Montessori można uzyskać pod numerami telefonów: +48 32 42 29 166 oraz +48 507 034 172.

We wrześniu 2006 r. uruchomiliśmy Klub Malucha Montessori. Klub był miejscem zabawy i nauki dla dzieci od 2-5 lat. W roku 2007 r. nasz Klub przeobraził się w Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Montessori Bajtuś dla dzieci od 2 do 6 lat. Od 1 października 2011 r. otworzyliśmy filię naszego Przedszkola - Punkt Przedszkolny Montessori Bajtuś w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 52, a w lipcu 2016 roku także Punkt Przedszkolny w Żorach. W październiku 2017 r. planujemy uruchomienie Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego, które będzie działać w Rybniku przy ul. Ogrodowskiego 22 a.

Szczegółowe informacje na temat oferty Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego już wkrótce!

W naszym Przedszkolu oraz Punktach Przedszkolnych zapewniamy dzieciom codzienny kontakt z językiem angielskim! Wszystkie zorganizowane zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z podziałem na grupy wiekowe: - grupa dzieci 2 i 3-letnich; - grupa dzieci 4-letnich; - grupa dzieci 5-6 letnich.